Regulamin

 Dane przedsiębiorcy


1. Właścicielem jest przedsiębiorstwo PODIUM Trofea Sportowe Karolina Rychter, ul. Gdyńska 71, 62-004 Czerwonak, NIP: 972-105-94-59, REGON: 300705547, które prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu internetowego działającego pod adresem: www.sklep.puchary-trofea.pl

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

5. Właściciel PODIUM Trofea Sportowe Karolina Rychter zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
• dostęp do sieci Internet
• adres poczty email

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

II. Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta" dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail, hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Założenie „Konta klienta" jest nieodpłatne.

4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu

• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.

7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

III. Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożenia zamówienia osobiście w siedzibie Właściciela (Sklepu) w godzinach otwarcia.

2. Konsumentem może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka,
• wybór formy dostawy i płatności,
• podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy,
• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty",
• wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta.

4. Zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

• Dane właściciela prowadzącego Sklep, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu,
• opis produktu (np. ilość, kolor, wymiary),
• jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów,
• cenę zamówienia = cena łączna produktów + wszelkie koszty wykonania umowy,
• sposób płatności,
• informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni (dotyczące tylko Konsumentów),
• informacja o prawie do rękojmi,
• w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy.

IV. Forma płatności

  1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

• przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe,

• poprzez system płatności Przelewy24,

• kartą płatniczą,

• gotówką.

     2.  Za dokonanie płatności poprzez system płatności Przelewy24, przelewem na konto bankowe oraz gotówką nie są pobierane przez Sprzedającego od Klienta żadne opłaty.

     3.  Operatorem kart płatniczych jest Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

V. Ceny i koszty przesyłki

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

2. Ceny podane przy produktach na stronie internetowej Sklepu podawane są w PLN i zawierają podatek. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka" nie zawiera kosztów przesyłki. Koszt przesyłki doliczany jest do sumy zamawianych produktów po dodaniu do koszyka.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy. W przypadku zamówień indywidualnych (wg. projektu Klienta, np. tabliczki, nadruki, grawer) Klient zostanie poinformowany o ostatecznej cenie zamówienia, w momencie wyboru przedziału ilościowego, a następnie wskazania konkretnej ilości (zawierającej się w wybranym przedziale) produktu lub usługi, przed złożeniem zamówienia. W przypadku wskazania przez Klienta ilości produktów lub usług niezawierającej się we wcześniej wybranym przedziale ostateczna cena zamówienia będzie nieprawidłowa. W takim przypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do wykonania zamówienia, którego cena ostateczna jest wyliczona nieprawidłowo. O ewentualnej niezgodności w złożonym zamówieniu Klient zostanie poinformowany mailowo.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty" oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie po złożeniu zamówienia wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

5.Podstawowy koszt dostawy to 15 PLN jednak w przypadku zamówień o wartości poniżej 15 PLN naliczany jest dodatkowy koszt obsługi zamówienia o wysokości 10 PLN.

VI. Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy:

• odbiór osobisty
• przesyłka kurierska DPD

2. Termin dostawy to 14 dni od złożenia zamówienia, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Klient ma prawo do wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba, że Klient wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

5. Klient w momencie odbioru przesyłki powinien sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

6. Towary dostarczane są na terenie Polski.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu, jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub bez wydania pisemnego oświadczenia poprzez odesłanie produktu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie lub produkt przed jego upływem na adres: PODIUM Trofea Sportowe Karolina Rychter, ul. Gdyńska 71, 62-004 Czerwonak.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: PODIUM Trofea Sportowe Karolina Rychter, ul. Gdyńska 71, 62-004 Czerwonak

3. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

4. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów, nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:

• sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VIII. Prawo do rękojmi za wady rzeczy

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

4. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

8. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

9. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

11. Rękojmię (reklamację) z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wadę rzeczy powinna być przekazana listownie na adres: PODIUM Trofea Sportowe Karolina Rychter, ul. Gdyńska 71, 62-004 Czerwonak.

12. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

13. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

14. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

15. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

16. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

17. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

18. Formularz reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

Prawo do rękojmi (art. 556-576)

IX. Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem:

http://sklep.puchary-trofea.pl/webpage/regulamin.html

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.


Pobierz REGULAMIN